<<   <
< >  

”Fra hvor Væggene ikke når til gulvet” /
”From Where The Walls Don’t Make It To The Floor” 1998
Installation view. Horsens Kunstmuseum.